Hvem er vi?

Historik

Peer-Netværket Danmark er en landsdækkende medlemsorganisation for mennesker, der alle har gennemlevet perioder med psykisk sygdom og recovery og som ønsker at dele af deres erfaringer til glæde for ligesindede og til styrkelse for dem selv. Det sker gennem bruger-til-bruger støtte også kaldet peer-støtte.

Peer-Netværket adskiller sig fra andre bruger- pårørendeorganisationer ved at fokusere på den peer-støtte, der finder sted på arbejdspladser.

Vores medlemmer arbejder således som lønnede eller frivillige peer-medarbejdere primært i behandlings- og socialpsykiatrien, hvor de har daglig kontakt med patienter og borgere, og hvor de indgår i tæt samarbejde med deres fagprofessionelle kollegaer.

Peer-Netværkets fornemmeste opgave er at styrke medlemmernes erfaringskompetencer fagligt og socialt. Det gør vi ved at afholde og facilitere netværksgrupper i hele landet, erfa-møder for ledere, efteruddannelse for mere erfarne medlemmer, fyraftensmøder, forskellige sociale arrangementer og lands- og regionaltræf.

Det overordnede mål er at sikre, at psykiatrien i bredeste forstand og i stadigt højere grad inddrager den enorme viden om livet med en psykisk lidelse, som tidligere patienter har og repræsenterer.

I Peer-Netværket tror vi, at alle kan komme sig fra psykisk lidelse, og vi tror, at vejen frem er at lytte til dem, der har gået vejen først.

 

Udover at Peer-Netværket har været en vigtig del af min faglige udvikling, har det også været med til at udvikle min ”private” recovery-proces i en grad jeg ikke havde troet muligt.

Peer-medarbejder i Region Sjælland

 

2015: Peer-Netværket Danmark modtager 5 mio. kr. fra satspuljen under Socialstyrelsen. Bevillingen løber til 2018

2016: Det første Landstræf i Peer-Netværket med fokus på “peer-faglighed”. 100 deltagere

2017: Regionaltræf i Roskilde og Århus

2018: Støtten fra Socialstyrelsen overgår til driftstilskud, der løber til 2020

2018: Det andet Landstræf ”Peers i bevægelse”. 92 deltagere

2019: Konference i Odense om “Peer-faglighed”. Samarbejde med Barfodsforskerne og Forskningens Døgn

2019: 440 medlemmer

Peer-Netværket modtager desuden støtte fra §18 midler i København og Århus foruden støtte fra private fonde.

Peer-Netværkets arbejde er centreret omkring København og Århus, men er landsdækkende.

 

Mission:

Gennem en udbredelse af peer-fagligt arbejde i psykosociale – regionale og kommunale – indsatser og i civilsamfundet, vil Peer-Netværket styrke humaniseringen og ligeværdigheden i samfundets tilgang til mennesker, der oplever psykosociale barrierer for deres livsudfoldelse

Vision:

  • At alle mennesker med psykosociale barrierer skal have mulighed for at møde en peer uanset bopæl og samfundsmæssig status
  • At alle mennesker generelt mødes og anerkendes som ligeværdige medlemmer af samfundsfællesskabet
  • At peer-kompetencer anerkendes som en faglighed med gode uddannelses-, netværks- og arbejdsforhold
 
Luk menu