Vores arbejde

I Peer-Netværket arbejder vi ud fra et menneskesyn, hvor alle har lige stor værdi, hvor alle rummer et særligt potentiale til at komme videre, og hvor ingen er reduceret til blot at være sin sygdom eller diagnose. Vi er overbeviste om, at et menneske, der har erfaring med psykisk lidelse, altid er mere end sin sårbarhed – for det, der slår dig omkuld, er i mange tilfælde også det, der gør dig stærk. Styrken hos den ene kan blive til hjælp for den anden, og det er dét store og opbyggende potentiale, rummet i peer-relationen, Peer-Netværket bygger sit arbejde på.

Vi arbejder ud fra principper om samskabelse og selvledelse. Vi ønsker at se peer-tilgangen afspejlet i hele netværket, og derfor arbejder vi ud fra et ideal om ligestillethed, der giver alle Peer-Netværkets medlemmer, medarbejdere og styregruppe-medlemmer mulighed for at tage initiativ og ansvar for sammen at nå vores fælles mål.  

Luk menu