Peer-identitet i udvikling
10. september 2020

En konference om peer-roller, arbejdsmarkedet og anerkendelse

Konferencen ”Peer-identitet i udvikling” blev en mulighed for at mødes på tværs af regioner og ansættelsesforhold for at udveksle erfaringer og meninger midt i en coronatid.

Lige knap 50 mennesker dukkede op i den smukke teatersal i Bygningen i Vejle, hvor der var gjort klar med hvide duge, kaffe og håndsprit. Peer-medarbejdere fra både Jylland, Fyn og Sjælland var med på dagen, hvor oplæggene spændte fra den helt store idéhistorie til de helt specifikke forhold på de fremmødtes arbejdspladser. Der blev talt om både meningsfølelse, peer-faglighed, arbejdsmarked, frivillighed og lønforhold for peers.

Dagens tema var ”Peer-identitet i udvikling” og dette tema var inspireret af situationen i Region Syddanmark, hvor der længe har været et rigt frivilligmiljø for peers bl.a. i Odense og Vejle, og nu også begynder at komme flere og flere lønnede stillinger, særligt pga. regionens satsning på peer-ansættelser. Målet er, ifølge Region Syddanmarks nye psykiatriplan, at ansættelse hele 100 peer-medarbejdere i regionen. Men hvad gør det for den enkelte peer f.eks. at gå fra at være frivillig til lønnet? Hvordan identificerer man sig med rollen som peer? Og hvordan kan man udvikle sig i de forskellige former for peer-roller og funktioner?

Formiddagen: filosofi og faglighed

Dagen startede med et oplæg om ”det meningsfulde arbejdsliv” af filosof Cecilie Eriksen, som lagde ud med den pointe, at det overhovedet at tale om arbejdslivet som ”meningsfuldt” er noget meget nyt, historisk set. I dag stræber vi efter, at vores arbejdsliv skal være og føles meningsfuldt – men Cecilie havde dog også den pointe, at det ikke bør være på bekostning af det meningsfulde liv. Det at stræbe efter en meningsfuld arbejdsidentitet bør ikke fylde så meget, at man glemmer at det er værdifuldt bare at være til.

 

Dagens gruppeøvelse blev blev pga. corona erstattet af en ”sidemandsrefleksion”, hvor der bl.a. blev talt om, hvad vi drømmer om at opnå som peers. Deltagerne drømte bl.a. om at være med til at ændre på arbejdsmarkedet og arbejdskulturen i Danmark, så det bliver mere almindeligt at gå på arbejde ”som et helt menneske”; at være åben om, hvad man nu har med sig og hvem man er, og at dét, at peers begynder på at bruge personlige erfaringer som en ressource, der giver mening for andre, kan være inspirerende for at alle tager en større del af deres personlighed og baggrund med sig ind i arbejdslivet og får udnyttet den viden og det potentiale, der er i det.

 

Også Petrine Severins oplæg var påvirket af coronaen, da hun var vågnet op med ondt i halsen og derfor måtte holde sit oplæg digitalt, selvom hun bestemt havde mest lyst til at kunne kigge deltagerne i øjnene. Hun klarede den dog alligevel, og fik holdt sit oplæg om peer-faglighed og hvordan peers kan udvikle sig fagligt – også hun havde fokus på styrken ved at være et helt menneske i sit arbejdsliv, og at der er behov for et opgør med det, hun kaldte ”de tre p’ers forbandelse”; idéen om, at man kun er professionel hvis man tilgår sit arbejde distanceret og upersonligt.

I forlængelse af Petrines oplæg opstod en diskussion om lønvilkår for peers. Mange er utilfredse og frustrerede over de lønforhold der tilbydes og den manglende anerkendelse, de oplever, det nuværende lønniveau signalerer.

Eftermiddagen: Konkrete erfaringer

Efter en frokostpause fortsatte dagen med to oplæg, der havde fokus på konkrete måder at være peer – det lønnede og det frivillige. Louise Schwartz, som er afdelingsleder på afdelingen for traume og torturofre i Region Syddanmark fortalte om, hvordan de som nogle af de første i regionen havde oprettet en stilling til en lønnet peer, og hvad de havde gjort for at lykkes med implementeringen. Camilla Hviid, som er frivilligkoordinator i Peer-to-peer Odense fortalte om sine tanker bag at arbejde med peers og om, hvordan frivillig-jobbet som peer kan være et vigtigt skridt at tage med god plads til at udvikle sig.

Louise og Camilla havde hver især mange pointer om, hvordan man kan skabe gode rammer for at peer-arbejdet lykkes for hhv. den lønnede og den frivillige peer, og at dette også handler om, at man som organisation / kollega / leder eller koordinator skal give peer-medarbejderen plads både til at fylde det, de nu skal fylde og til at vokse med opgaven. For Louise handlede det meget om at tilbyde supervision, at ikke forskelsbehandle peer-medarbejderen, at turde satse på peer-medarbejderen selv når kollegaer var kritiske, og at reelt udnytte den erfaringsbaserede viden ved at tage peer-medarbejderens forslag alvorligt. For Camilla handlede det især om at værne om lysten og friheden i det frivillige arbejde ved ikke at sætte for mange faste rammer, og at give plads til at lade frivillige peers kaste sig ud i de projekter, de har energi på. 

I kølvandet på Louise og Camillas oplæg opstod en diskussion om forhold på arbejdspladser, løn og anerkendelse. Diskussion blev dog lukket ned for at få tid til at holde pause og spise kage, men den blev åbnet op igen, da dagens sidste indslag gik i gang. Tre peers med forskellige erfaringer deltog i et panel for at diskutere dagens tema. Paneldeltagerne var Anne Ingerslev fra Peer-to-peer Vejle, Mia Dyring Olsen fra Randers Kommune og Denja Meins fra Psykiatrien Region Syddanmark, Middelfart.

De tre paneldeltagere havde blandede positive og negative erfaringer fra deres virke som lønnede og frivillige peers. De havde dog en fælles oplevelse af, at det er meget betydningsfuldt hvilke ledere, man støder på, om der er nogen i organisationen, der ”fanger idéen” og er villig til at give én anerkendelse som peer og det arbejde, man laver. Der var stort engagement fra deltagere i salen, som havde mange inputs og bidrag til diskussionen. Et tilbagevendende tema som optog mange, var spørgsmålet om løn, anerkendelse og vilkår for peers, f.eks. om peer-medarbejdere der også har førtidspension forventes at arbejde frivilligt?

De mange diskussioner i løbet af dagen emmede af engagement og en stor vilje for at skabe bedre forhold for peers, der konkret kan ses i bedre lønninger. Mange ytrede ønske om et fælles fagforbund eller fagforening, der kunne skabe nogle bedre vilkår for peers på landsplan. Der var mange frustrationer, der blev delt, men også en gennemgående kampgejst og tro på, at peer-arbejdet er meningsfuldt og at det er i udvikling og at anerkendelse og bedre lønforhold er muligt.

Fra Peer-Netværket vil vi sige tusind tak for en dejlig dag med rigtig mange spændende inputs!

Hent programmet for “Peer-identitet i udvikling” som pdf

Luk menu