Dette er information fra Peer-Netværkets arkiv som omhandler Peer-Netværkets projektperiode 2014-2018, og kan derfor være forældet. 

Orienter dig herunder i vores øvrige vidensformidling, samt aktuelle aktiviteter.

Sjælland og Bornholm

Recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri
Recovery-mentorerne i Region Hovedstadens Psykiatri er ansat på afsnit og i den ambulante psykiatri. Recovery-mentorens opgaver er blandt andet at tilbyde individuelle samtaler, afholde recovery-grupper, at stå til rådighed for uformelle samtaler og være brobygger. 

Skolen for Recovery – Region Hovedstadens Psykiatri
På Skolen for Recovery varetager undervisere med peer-faglighed og undervisere med fagprofessionel baggrund recovery-kurser sammen for patienter, pårørende og personale, der er tilknyttet Region Hovedstadens Psykiatri.

Projekt ”Peer-støtte i Region Hovedstaden”
Peer-støtte i Region Hovedstaden er et treårigt satspuljeprojekt i et partnerskab mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk. Projektperioden udløber med udgangen af juni 2018.
Projektet underviser og superviserer mennesker med erfaringskompetencer til at indgå i de kommunale og regionale indsat­ser for mennesker med psykiske lidelse.

Projekt ”Peers som Brobyggere” i Region Sjælland
Peers som Brobyggere er et treårigt satspuljeprojekt, der varetages i et partnerskab mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND. Projektperioden udløber med udgangen af juni 2018.
Projektet tilbyder peer-samtaler ud fra Udskrivningsguiden på sengeafsnit i Roskilde samt recovery-kurser på ARK.

ARK – Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling – Roskilde
ARK har peer-undervisere ansat, der sammen med undervisere med social- eller sundhedsfaglig baggrund underviser på et bredt udvalg af recovery-kurser.

MB-forløbet – Jægersborg
MB-forløbet er en efteruddannelse for fagfolk med en pædagogisk-, social– eller sundhedsfaglig uddannelse, og som samtidig har personlige erfaringer med psykisk sygdom og sårbarhed.

Recovery Lab – København (tidligere Vendepunkter Recovery Lab)
Recovery Lab på Vesterbro har frivillige peers tilknyttet og recovery-kurser samt -aktiviteter. De frivillige peers kan selv være med at idéudvikle, søsætte og varetage nye aktiviteter og står blandt andet for en gågruppe og brætspilsaftener.

Team Mod på Livet – København
Team Mod på Livet er frivillige peers, der har egne erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery. De besøger botilbud og bofællesskaber i Center Nordvest og tilbyder uformelle snakke. De tilbyder også oplæg.

Frivilligindsatsen for Psykisk Sårbare i Gladsaxe
Frivilligindsatsen for Psykisk Sårbare i Gladsaxe tilbyder blandt andet netværksskabende aktiviteter, besøgsven- og følgeskabsordninger samt holder foredrag og uddanner recovery-mentorer. Det er muligt at være frivillig peer og stå for nogle af aktiviteterne.

Bro til hverdagslivet – frivillig peer-støtte i Rudersdal
Bro til hverdagslivet er et korps af frivillige peers i Rudersdal, der tilbyder støtte og følgeskab til hverdagen til borgere i Rudersdal Kommune. Derudover tilbyder de sociale aktiviteter.

Samvær i en ligeværdig relation – København
Samvirkende Menighedsplejer arbejder efter peer-to-peer metoden i dette projekt, som strækker sig frem til december 2018. De frivillige peers har alle erfaringer med recovery fra psykiske vanskeligheder. Peers og peer-modtagere bliver matchet og støtten kan eksempelivis være hjemmebesøg, støttende samtaler, bisidder til møder, støtte til at styrke netværk m.m.

Projekt frivillig Peers – Bornholm
Projekt frivillig Peers er samarbejde mellem SINDBornholm og Psykiatri og Handicap i Bornholms Regionskommune. De har fået midler til at uddanne frivillige 10 peers.

Projekt Din Gode Udskrivning
Projekt Din Gode Udskrivning forløb i perioden 2013-2015, hvor medarbejdere med erfaringskompetencer underviste medarbejdere og patienter i psykiatrien ud fra Udskrivningsguiden. Hjemmesiden rummer en masse materiale målrettet patienter, der udskrives fra en psykiatrisk indlæggelse.

Fyn

Peer to Peer Odense
Peer to Peer Odense er drevet af frivillige kræfter, og de tilbyder netværkscafé og gamercafé. Derudover har de en peer-uddannelse.

Jylland

Projekt ”Ligestillet støtte – en vej til recovery” i Region Midtjylland
Projekt Ligestillet Støtte – en vej til recovery er treårigt satspuljeprojekt, som er et partnerskab mellem Randers, Aarhus og Viborg Kommune samt Region Midtjylland og SIND Pårørenderådgivning. Projektet udløber med udgangen af juni 2018.
Projekt Ligestillet støtte udvikler og afprøver to modeller for ’peer-støtte’ (på dansk ’ligestillet støtte’) – en peer-guide-model og en undervisningsmodel.

Recoveryskoler i Viborg, Randers og Aarhus
Her kan alle deltage i kurser gratis. Fokus er på recovery og ligestilling mellem undervisere, hvor en fagprofessionel og en peer-professionel underviser sammen til kurserne. Ligeledes er deltagernes aktive deltagelse ligestillet i undervisningen. Eksempler på kurser er Energiregnskab, Livshistorier, Kroppen, Intro til den personlige arbejdsbog og mange flere. Læs mere på de enkeltes hjemmesider.
Recoveryskolen i Viborg
Recoveryskolen i Randers
Recoveryskolen i Aarhus’ kursuskatalog forår 2018
Du kan også læse mere på projekt Ligestillet Støttes hjemmeside

Peeruddannelser i Viborg, Randers og Aarhus
Projekt Ligestillet Støtte tilbyder derudover uddannelse til peer-guide i de tre byer. Uddannelsen er et 14 ugers kursus (inklusive en uges ferie) efterfulgt af fire måneders praktik, hvor der skal afsættes to-tre timer ugentligt.
Der udbydes peer-uddannelse til efteråret 2018 i Viborg og Aarhus. Læs mere om ansøgning og tidsfrister.

Peer to Peer Vejle
Peer to Peer Vejle er en frivillig mentorordning, der er målrettet mennesker i socialpsykiatrien i Vejle.

Luk menu