Peers kan mange ting!

Marts 2021

Flere medlemmer ønsker, at Peer-Netværket sætter fokus på, hvordan levede erfaringer med psykisk lidelse, kan bringes i spil på anden vis end i 1:1 relationer.

Rundt omkring i det danske land sidder der flere og flere “peers bag et skrivebord”. Fælles for dem er, at de ikke udfører såkaldt traditionel peer-støtte, hvor de er i direkte kontakt med borgerne. En af dem er Mona Holkmann Jacobsen, som til dagligt arbejder som psykinfo- medarbejder i Region Syddanmark.

Hun har stort set kun borgerkontakt, når hun underviser patienter og pårørende. ”Ellers sætter jeg mine egne levede erfaringer i spil på anden vis, for eksempel når der skal laves nyt informationsmateriale til patienterne eller i forskellige projekter, hvor jeg inddrager og sætter fokus på brugerperspektivet”, fortæller Mona, der bl.a. også deltager i en styregruppe, der planlægger arrangementer om psykisk sygdom og sundhed for borgere i Region Syddanmark.

Netop projektarbejde kan være en typisk arbejdsopgave for en ”peer bag et skrivebord”, fordi peer-medarbejderens viden kan bruges til at kvalificere projekter, udvikle nye tilbud og arbejdsgange og sikre brugerperspektivet.

EKSEMPLER PÅ ORGANISATORISKE PEER-STILLINGER

  • Konsulent
  • Projektkoordinator
  • Faglig koordinator

”Jeg er glad for og trives med, at jeg både kan sætte mine egne levede erfaringer med sygdom og recovery i spil og samtidig også gøre brug af min uddannelse som cand. mag. i Dansk og Kommunikation”, siger Mona. Hun fortsætter: ”At arbejde med sine levede erfaringer mere ”bag linjerne” er rigtig spændende og varierende arbejde. En dag arbejder jeg med at sikre, at vi har relevante og efterspurgte informationsmaterialer i vores velkomstområder, og at de er lette at overskue. En anden dag fungerer jeg som sparringspartner for mine kliniske kollegaer i forskellige sammenhænge, og en tredje dag arbejder jeg med, hvordan vi skaber mere patient- og pårørendeinddragelse. 

”Man er ikke tilstrækkelig opmærksom på de arbejdsopgaver på organisatorisk niveau, som en peer-medarbejder kan bidrage til eller løse”
Mona Holkmann Jacobsen
Psykinfo-medarbejder, Region Syddanmark

ØNSKER STØRRE FOKUS

Selvom Mona både oplever, at kollegaer gør brug af hendes kompetencer og er meget glade for hendes funktion, og at nærmeste leder altid har ”ja-hatten” på, så ønsker Mona, at der kommer et større nationalt fokus på organisatorisk recoveryunderstøttende peer-arbejde.  Et fokus på, hvordan peer-medarbejdernes særlige viden i høj grad kan være et plus i mange andre funktioner end den traditionelle peer-medarbejders. ”Man er ikke tilstrækkelig opmærksom på de arbejdsopgaver på organisatorisk niveau, som en peer-medarbejder kan bidrage til eller løse”, siger Mona. Derfor henvendte Mona sig til Peer-Netværket, for at høre om man var interesseret i sammen med hende at sætte fokus på organisatorisk peer-arbejde. Til en start oprettes der derfor nu “Fagligt forum for organisatorisk peer-arbejde”, hvor alle Peer-Netværkets medlemmer, som bruger deres peer-viden i anderledes funktioner, kan deltage. Til en start vil alle interesserede blive indbudt til et online opstartsmøde, hvor ønsker, ambitioner og drømme for det nye faglige forum kan blive afstemt. “Det er meget vigtigt for os, det bliver medlemmernes forum. De skal derfor selv være med til at skabe dets indhold” udtaler Sanne Poulsen, som er konsulent ved Peer-Netværket. Det er hende, som i samarbejde med Mona vil stå for opstarten. Peer-Netværket har allerede modtaget henvendelse fra flere interesserede. Det første møde bliver i april.

Peer-viden på ledelsesgangen - et nordjysk eksempel

På psykiatriens ledelsesgang i Region Nordjylland ligger “Enheden for samskabelse” og er et eksempel på, hvordan peer-viden kan indtænkes i andre jobfunktioner.  Her er ansat 3 konsulenter, hvoraf 2 selv er tidligere psykiatribrugere. Enheden beskriver sig selv som “Maskinrummet for brugerinddragende processer i den regionale psykiatri” (Region Nordjyllands psykiatri, u.å.) og er særligt kendt for deres “Peer-board”, som i år 2020 vandt prisen for årets borgerinddragende initiativ.  

Luk menu