Kan erfaringsviden forbedre uddannelserne på Københavns Professionshøjskole?

25. juni – Af Emma Johanne Sørgaard

I løbet af efteråret 2021 vil Peer-Netværket i samarbejde med Københavns Professionshøjskole afprøve, hvordan peer-medarbejderes viden kan løfte niveauet for de pædagogstuderendes læring.

Emma Ervø er pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole, og hun har undret sig over, hvorfor hun i løbet af sin uddannelse har snakkes så meget om de mennesker, hun skal ud at arbejde med, i stedet for at tale med dem. Derfor gik hun i gang med projektet ”Helt Ærligt” for at få erfaringsviden ind på sin uddannelse.

”På pædagogstudiet lærer vi jo om, hvordan vi skal understøtte menneskers udvikling og recovery-proces, men der mangler erfaringsviden.” Siger Emma Ervø om sin idé med at starte projektet, ”Jeg synes, det var ligesom om, jeg fik en masse brikker til et puslespil, men jeg manglede den i midten. Vi når aldrig dertil, hvor vi taler med de mennesker, vi skal ud og arbejde med.”

Da Emma valgte at specialisere sig med en studieretning indenfor innovation og entreprenørskab, blev hun inspireret til at forsøge at forbedre sit studie ved at tilføre dét, der manglede – erfaringsviden. I første omgang startede hun projektet som en del af et studieforløb, men det greb om sig: ”Det var et langt og sejt træk at få projektet op at stå, men jeg tænkte, at nu måtte jeg kaste mig ud i det, og så må jeg se, om det kan bære”.

Emma Ervø er pædagogstuderende på Københavns Professionshøjskole og har stiftet projektet "Helt Ærligt".

I samarbejde med Peer-Netværket og sin underviser Kim Löwenstein, endte Emma med at få defineret et pilotprojekt, hvor peer-medarbejdere engageres som gæsteundervisere på Københavns Professionshøjskoles profilhold for social innovation og entrepreneurskab. I løbet af efteråret skal peer-medarbejdere undervise i emner indenfor temaer som ”menneskesyn, livskvalitet og etik” og ”læring, udvikling og livsbetingelser”. Peer-medarbejderne vil skulle bidrage til undervisningen med deres personlige fortælling, men også gå i dialog og reflektere sammen med de studerende, for at sikre et reelt læringsudbytte. Med andre ord, så skal peer-medarbejderne som gæsteundervisere være mere end blot en ”levende case”. Derfor bidrager Peer-Netværket også til projektet ved at tilbyde de deltagende peer-medarbejdere et kursus med fokus på didaktik og formidling.

Emma Ervø drømmer om, at nyuddannede pædagoger i fremtiden vil opnå bedre kompetencer i løbet af deres studietid til rent faktisk at gå i dialog og samarbejde med de mennesker, de kommer til at arbejde med. Gennem praktikforløb har hun oplevet, at dét, der burde være et samarbejde mellem borger og pædagog, ikke reelt er det.

”Jeg drømmer om, at de cases vi i dag møder på skrift og film, kan blive skiftet ud med rigtige mennesker, som vi kan gå i dialog med og reflektere sammen med. For når vi kommer ud i praksis og møder folk, så mangler vi sprog, og vi mangler erfaring med at være i dialog. Vi er nødt til at vide, hvordan vi etablerer et samarbejde, der er reelt og bæredygtigt.” Siger Emma, som håber på at kunne arbejde videre med projektet efter, det er blevet afprøvet til efteråret. ”Jeg håber på, vi får nogle spændende dialoger ud af det, og at de studerende kan mærke, det er meningsfuldt. På sigt er drømmescenariet at få flere til at opdage og anerkende, at levede erfaringer er værdifuld viden, og at få det ind som en fast del af pædagoguddannelsen.”

Luk menu