Styregruppe & FU

Styregruppen udgør Peer-Netværkets øverste myndighed og kan sidestilles med en bestyrelse. Desuden har styregruppen et forretningsudvalg. Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for den daglige drift og for ansættelse og afskedigelse af personale. Det er ligeledes forretningsudvalget, der ansætter den daglige leder og bemyndiger denne til at varetage for eksempel den daglige drift.  Pt. består styregruppen og FU af samme 3 medlemmer.

Hanne Wiingaard

Formand

Repræsenterer LAP

Christina Ytzen Lauridsen 

Almen medlem

Medlem af styregruppen som privatperson

Jens Lundgaard Thomsen

Almen medlem

Medlem af styregruppen som privatperson

Luk menu