Styregruppe og forretningsudvalg

Styregruppen udgør Peer-Netværkets øverste myndighed og er at sidestille med en bestyrelse. Den består af repræsentanter fra LAP, foreningen OutsiderenRecovery Lab og to medlemmer, der er med i styregruppen som privatpersoner.

Hanne Wiingaard Formand, repræsenterer LAP

René Winther Repræsenterer Recovery Lab

Jens Lundgaard Thomsen Medlem af styregruppen som privatperson

Christina Ytzen Lauridsen Medlem af styregruppen som privatperson

Desuden har styregruppen et forretningsudvalg. Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for den daglige drift og for ansættelse og afskedigelse af personale. Det er ligeledes forretningsudvalget, der ansætter den daglige leder og bemyndiger denne til at varetage for eksempel den daglige drift. I forretningsudvalget sidder Hanne Wiingaard, Jens Lundgaard Thomsen og Christina Ytzen Lauridsen. 

Peer-Netværket Danmark

Vesterbrogade 53,1

1620 København V

Luk menu