Tidligere arrangementer

Webinar: Peer-drift D. 28.1.2021 m. Karina Stjernegaard

Hente slides fra Karinas oplæg her. Husk at refererer til Karina Stjernegaard som kilde, hvis du bruger hendes slides.

Virtuel konference: “Peers hvordan er vi lige?” D.11.11.2020

Begrebet “peer” har efterhånden fundet vej ind i den offentlige sektor og i mange foreninger i Danmark. Men hvordan praktiserer man egentlig det at arbejde i en ligestillet relation? Hvad er f.eks. det særlige ved at facilitere en gruppe som peer? Og hvordan holder man fast i sit peer-perspektiv? Hvordan er det egentlig, vi praktiserer ligestillethed i vores peer-faglige relationsarbejde? Læs mere om dagen her.

Netværkskonference i Vejle: “Peer-identitet i udvikling” D.10.9.2020

Lige knap 50 mennesker dukkede op i den smukke teatersal i Bygningen i Vejle, hvor der var gjort klar med hvide duge, kaffe og håndsprit. Peer-medarbejdere fra både Jylland, Fyn og Sjælland var med på dagen, hvor oplæggene spændte fra den helt store idéhistorie til de helt specifikke forhold på de fremmødtes arbejdspladser. Der blev talt om både meningsfølelse, peer-faglighed, arbejdsmarked, frivillighed og lønforhold for peers. Læs mere om dagen her.

Webinar: “Perspektiver på stemmehøring” D. 13.8.2020

De seneste år er nye perspektiver på fænomenet stemmehøring dukket op – perspektiver der stammer fra de mennesker, der selv oplever stemmerne. En af dem er Mette Askov, som har været med til at sætte gang i debatten i Danmark. Hvordan kan man som peer-medarbejder arbejde med de nye perspektiver? Det gør Mike Ilm Krüger, peer-medarbejder i Frederikshavn. De to deler deres viden og erfaringer.

Webinar: “En peer-faglig tilgang til medicin?” D. 29.5.2020

Farmaceut Birgit Signora Toft gennemgår forskellige typer af psykofarmaka og fortæller om sine erfaringer med at vejlede mennesker, der ønsker at trappe ned eller ud af medicin. Peer-medarbejdere bidrager med deres erfaringer og syn på, hvordan de bedst muligt forholder sig til medicin i samtaler med mennesker, de møder gennem deres virke som peer. 

Konference i Odense: “Peer-faglighed” i D. 24.4.2019

Dagen blev til på baggrund af et godt samarbejde mellem Lars Holmboe fra Barfodsforskerne, Forskningens Døgn under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Peer-Netværket. Hertil kom et tæt og frugtbart samarbejde med dagens oplægsholdere, hvis syn på peer-arbejde blev en ny stemme i koret i vores fælles arbejde for og med peers og den faglighed, de/I repræsenterer.

Landstræf 2018: “Peers i bevægelse” D. 21 – 22.9

Temaet for landstræffet var ”Peers i bevægelse”. Når vi bevæger os, så flytter vi os fra et sted til et andet, vi er tilstede med vores fysiske kroppe og hvis vi er særligt opmærksomme, så er vi tilstede med vores bevidsthed. At bevæge sig betyder også at forandre og udvikle sig, og det gør vi ofte sammen med andre. Andre der inspirerer os, udfordrer os, ser os, kræver noget af os og ønsker noget af os.

Se indbydelsen og programmet til træffet her.

ERFA-gruppemøder i København, april – juni 2018

  • 16. april 2018: Peer- medarbejderen: skrøbelig eller robust?
  • 8. maj 2018: Peer-medarbejdere & dobbeltkompetencer
  • 31. maj 2018 Hvordan fortsætter/kommer man igang som peer?
  • 20. juni 2018 Peers som bærere af forandring, hvad kan man/kan man ikke?

Se indbydelsen her.

Fyraftensmøde og Netværksgruppe i Århus D.3. oktober 2017

Vi tager tråden op fra den fællesnetværksgruppe i august og arbejder i dybden med, hvordan man laver den gode elevatortale, hvordan man udarbejder sit kompetencekompas og vi giver sparring på dine ansøgninger og dit CV. 

Se indbydelsen her.

Regionalt Peer-Træf Jylland & Fyn D. 4.11.2016 

Se programmet fra dagen her.

Temaften i Viborg: “Hvordan arbejder vi bedst med Recovery?” D.26.5.2016

Se programmet fra dagen her.

Temaften i København: “Hvordan arbejder vi bedst med Recovery?” D.19.5.2016

Se programmet fra dagen her.

Landstræf 2016 D. 11 – 12.3

På Landstræffet i 2016 var temaet: “Din, min og vores faglighed”. Dagenes oplæg handlede således om peer-faglighed, om den findes eller ej, og om man som peer overhovedet kan siges at have en faglighed, når nu man arbejder på baggrund af egne personlige erfaringer.

Se indbydelsen og programmet til træffet her.

Du kan også hente Lise Korsbek, Line Abildtrup og Jonatan Karnøes slides fra deres oplæg (klik på deres navne). 

Luk menu