Peer-uddannelse og opkvalificering

Peer-Netværket hjælper gerne organisationer og arbejdspladser med uddannelse og løbende opkvalificering af peer-medarbejdere. Vi designer og afvikler gerne uddannelsesforløb eller moduler, der passer til den lokale kontekst. Så hvis I skulle lede efter noget andet, end hvad der er beskrevet nedenfor, så kontakt os endelig alligevel. Man kan altid få et uformelt tilbud.

Peer-uddannelse

Peer-Netværkets standard Peer-uddannelse tager afsæt i et total timetal på 35 timer. Timerne fordeler sig på et 20 timers grundmodul og 3×15 timers valgmoduler. 35 timers undervisning er i Peer-Netværkets optik et minimum for ordentligt at  kunne opnå kompetencemålene (læs her)  jf. “Oplæg til fælles ramme for peer-uddannelser”. Vi imødekommer derfor gerne, hvis en organisation eller arbejdsplads ønsker en peer-uddannelse med flere undervisningstimer. Dette kan fx imødekommes ved valg af flere valgmoduler. 

Antal undervisningstimer vil fremgå på uddannelsesbeviset.

Peer-kursus

Hvis man som organisation eller arbejdsplads ikke har mulighed for, at tilbyde ens peer-medarbejdere en 35 timers uddannelse, så kan vi som et alternativ ud fra det timetal, som I ville ønske, skræddersy et peer-kursus, hvor nogen af elementerne fra den 35 timers peer-uddannelse vil indgå. Hvilket elementer aftales med jer.

Antal undervisningstimer vil fremgå på kursusbeviset.

Opkvalificering

Ligesom alle andre faggrupper, så bør peer-medarbejdere tilbydes løbende opkvalificering for at kunne udvikle og fastholde deres faglighed. Peer-Netværket hjælper gerne med at facilitere opkvalificering i form af fx en workshop, temadage eller et kursusforløb. Sidstnævnte kan eksempelvis være et af valgmodulerne fra peer-uddannelsen (se ovenfor) og en workshop eller temadag kan fx tage udgangspunkt i et tema eller en problemstilling, som man er særlig optaget af hos jeres arbejdsplads eller organisation.  

Luk menu