Vores formål og historie

Formål

Peer-Netværkets overordnede mål er, at alle, der har brug for det, skal have mulighed for at tale med en peer. Det arbejder vi henimod ad tre veje:

Udbredelse

Peer-Netværket arbejder for, at erfaringskompetencer i højere grad bliver udnyttet af flere organisationer. Vi arbejder med oplysning og formidling, for at flere organisationer skal få kendskabet til peer-to-peer, peer-medarbejdere, erfaringskompetencer og peer-faglighed.

Faglighed

Peer-Netværket arbejde for at sikre kvalitet og høj faglighed blandt peer-medarbejdere. Det gør vi ved at tilbyde opkvalificerende kurser, samarbejde med organisationer omkring uddannelse af nye peers og at skabe faglige debatter ved konferencer, webinarer  mm.

Anerkendelse

Peer-Netværket arbejder for øget anerkendelse af det peer-faglige arbejde og værdien af erfaringskompetencer. Vi tror på, at anerkendelse kommer gennem mange dygtige peer-medarbejderes arbejde, og dermed også er et resultat af faglighed og udbredelse. Derfor værner vi om kvalitet, kritisk refleksion, udvikling og vidensdeling.

Gennem en udbredelse af peer-fagligt arbejde i psykosociale – regionale og kommunale – indsatser i civilsamfundet, vil Peer-Netværket styrke humaniseringen og ligeværdigheden i samfundets tilgang til mennesker, der oplever psykosociale barrierer for dereslivsudfoldelse

At alle mennesker med psykosociale barrierer skal have mulighed for at møde en peer uanset bopæl og samfundsmæssig status. 

At alle mennesker generelt mødes og anerkendes som ligeværdigemedlemmer af samfundsfællesskabet.

At peer- kompetencer anerkendes som en faglighed med gode uddannelses- netværks- og arbejdsforhold

Historie

Peer-Netværket opstod i 2015, da foreningerne LAP, SIND, Gallo-huset, Outsideren og Recovery Lab gik sammen om at skabe et projekt, der skulle varetage interesserne for de nye peer-medarbejder, der begyndte at blive introduceret i Danmark, særligt som en forsøgsordning i tre regioner (Region H, Region Midt og Region Sjælland).


Peer-Netværket samarbejdede derfor med de tre regioner om at sikre faglige og sociale arrangementer for peer-medarbejderne, herunder de store landstræf og regionaltræf, der blev afholdt i 2016-18, hvor peer-medarbejdere mødtes på tværs af landet for at udveksle erfaringer og diskutere peer-faglighed og peer-områdets udvikling i Danmark.


I 2018 overgik Peer-Netværket til at være støttet af driftsmidler fra Socialstyrelsen. Peer-Netværket har været en del af den udvikling, der er sket på peer-området siden de første projekter og ansættelser til at peer-medarbejdere nu er en fast del af medarbejderne i alle fem regioner og flere kommuner igangsætter peer-initiativer, samt at frivillig-foreninger opstår flere steder i landet. Peer-Netværket arbejder fortsat for at den samlede indsats skal gøre så stor en forskel som muligt, og at peer-medarbejdere derfor skal være godt rustet til arbejdet samt have mulighed for at udvikle sig og lære gennem faglige fællesskaber.

Luk menu